Spreekwoord

Betekenis

't Muist wat van katten komt

Kinderen hebben de aard van hun ouders

Hij loopt er omheen als de kat om de hete brij

Hij wil graag weg, maar hij weet niet hoe de zaak aan te pakken

In 't donker zijn alle katjes grauw

Dan kan met niet onderscheiden wat men doet

De kat uit de boom kijken

Rustig afwachten hoe de zaak afloopt en dan toepakken

Een kat in de zak kopen

Bedrogen uitkomen

De kat de bel aanbinden

een onderneming wagen, waarbij groot gevaar is dat de waaghals gesnapt en gestraft wordt.

De kat in 't donker knijpen

In 't geheim wat doen dat het licht niet verdragen kan of dat men ten minste niet geweten wil hebben

't is gelijk, of men van de kat of de kater gebeten wordt

Als men toch betalen moet, dan kan het niet schelen, wie dat veroorzaakt

Een kat, die in de benauwdheid zit, maakt rare sprongen

Wie in ongelegenheid verkeert doet vaak dingen, die men in 't geheel niet van hem verwachten zou

Om der wille van de smeer. Likt de kat de kandeleer

Men praat mooi met de mensen van wie men daardoor voordeel verwacht

Hij heeft de kat gestuurd

Hij werd verwacht, maar hij is niet gekomen

Men moet de kat niet bij 't spek zetten

Men moet iemand niet zelf in de gelegenheid stellen, om kwaad te doen

Als men de kat op 't spek bindt, wil hij er niet van vreten

Men moet iemand de nodige vrijheid laten, hij moet volgens zijn eigen natuur te werk kunnen gaan, want anders laat hij na wat hij overigens heel graag zou doen.

De kat in de kelder metselen

Iemand laten op een plaats, waar hij kwaad doen zal

't Is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken

Hij weet best van zich af te slaan

Als de katten muizen, mauwen ze niet

Onder het eten wordt er nooit veel gepraat

't Was het katje van de baan

Hij was altijd de aanvoerder bij kwajongensstreken

't Liep uit op katjesspel

Op ruzie, vaak nog gevolgd door handtastelijkheden

In katzwijn vallen

Bewusteloos worden voor een ogenblik en dadelijk weer bijkomen

De kat komt een graatje toe

ieder van 't gezelschap moet er wat van hebben, ook al heeft hij nu juist niet zoveel meegewerkt

Hij speelt met hem als de kat met de muis

Hij geeft zijn slachtoffer telkens weer enige hoop op uitkomst, maar aan het eind is hij zonder genade

Als de kat van huis is, dansen de muizen om de meelton

Als het nodige toezicht ontbreekt, lokt men de ondergeschikten uit om uit de band te springen

Men stuurt een kat naar Engeland en hij zegt miauw als hij weer thuiskomt

Als men iemand uitstuurt, die voor de taak niet berekend is, dan komt hij even wijs en onverrichterzake weerom.

Een kat een kat noemen

precies zeggen waar 't op staat

Kan de kat ook appelbrij koken?

Vraag als het over iemand loopt, die van een zeker werk niets terechtbrengt

Hij weet er net zoveel van als van 't wafelbakken

Hij heeft er niet 't minste begrip van

Daar heb je de kat in 't garen!

Daar komen de moeilijkheden

Als onze kat zich wast, dan komt er wis een gast

Oud volksgeloof

Zij heeft de kat niet gevoerd

Gezegde wanneer het op de trouwdag slecht weer is; teken dat het huwelijk niet gelukkig zal zijn

De kat zal met zijn lege maag niet weglopen

Hij heeft stevig gegeten

Een kat komt altijd weer op zijn pootjes terecht

uitdrukking wanneer iets toch nog weer in orde komt, al zag het er eerst ook bedenkelijk uit

Hij kijkt als een kat in een vreemd pakhuis

Hij weet geen raad, hoe hij de zaak moet aanpakken

Wanneer de kat voor haar zelven muist, dan muist ze nauw

't is het beste, dat wij zelf onze zaken doen

Een slapende kat vangt geen rat

Een luiaard zal niet vooruitkomen in de wereld

Die met het katje speelt, wordt eraf gekrabd

Die 't gevaar zoekt, komt er in om

Strelende katjes halen 't vlees uit de pot

Wacht u voor vleiers

De beste katte kan wel eens een muizen missen

Ook de knapste maakt fouten

De kat muist best, als zij jongen heeft

Die kinderen heeft zorgt dat er flink wat verdiend wordt

De kat kon 't spek wel zien, maar niet krijgen

De druiven waren zuur

Daar is wat in, dat de kat niet lust

Het eten is nog te heet

't is net een kat als een andermans kat

't is niets buitengewoons

Van geven sterft de kat van de Smid/ Van geven kan mijn kat niet leven/ Sparen, daar is de kat aan dood gegaan

Als men altijd maar alles zo zuinig mogelijk doen wil, dan is er geen aardigheid meer aan het leven

Een kater hebben

de naweeën gevoelen van een roes

Hij moet er bij wezen, als er een kater gelubd wordt

onverschillig wat er gebeurd, hij is van de partij

Hij stapt als een kater in de morgendauw

Hij loopt trots langs de weg

Dat loopt op katjesspel uit

op ruzie, vaak nog gevolgd door handtastelijkheden

Hij stuurde mij een kattebelletje

Een briefje van een paar regels

Dat is voor de poes

Dat is onherroepelijk verloren

Dat is niet voor de poes

Dat betekend heel wat

Zij was poesmooi

Zij had haar beste spullen aan

Als zich de poes zo wast, dan komt er wis een gast

Oud volksgeloof

Dat is poespas

Ratjetoe, rommel, drukte

Als de kat met de rug naar het vuur zit gaat het regenen of sneeuwen Het wordt slecht weer
Een zwarte kat is een slecht voorteken Voorspelt onheil
Kat in het bakkie Een makkie
Er was geen kat of hond te bekennen Er was niemand
Dat weet onze kat ook Dat weet iedereen
Hij is zo wijs als Salomo’s kat Hij denkt dat hij alles beter weet
Er uitzien als een verzopen kat Drijfnat zijn
Hij zou hem nog niet over zijn kat vertrouwen Hij heeft absoluut geen vertrouwen in hem
Een kat gaat nooit met een lege maag van huis Met een lege maag kun je niet werken
Ze heeft de kat aan de kaas laten komen Ze is zwanger geraakt
Hij steekt er de kat in Hij heeft er genoeg van
Maak dat de kat wijs Je kan dat niemand wijsmaken
Stiekeme katjes halen het spek uit de pot Vertrouw geen stiekemerds
Van geven kan de kat niet leven Hij moet zien rond te komen van giften
Zo vals als een kat zijn Gemeen zijn
Een katje krijgen Standje krijgen
Iets doen voor de kat zijn staart Iets gratis doen
Iets voor de kat zijn kont doen Iets voor niks doen
Er kan geen kat gecastreerd worden, of hij is er bij Wordt gezegd van iemand die erg nieuwsgierig is
Een katje krabt hem niet Die is niet bang uitgevallen
Je moet een kat zijn om de kattenklomp te kennen Alleen de ingewijden weten hoe het in elkaar steekt
Het ziet eruit, alsof de kat er gejongd heeft Het is er een grote wanorde
Hij is in de kattenbak Hij is ziek
Dat is geen kattendrek Dat is geen kleinigheid
Dat is geen kattenpis Dat is geen kleinigheid
Iemand katten niet willen ontvangen
In maart hebben het de katten aan d’r staart In maart zijn de katten krols
Kat en keuvel aan elkaar lullen Zonder ophouden, druk praten
Katten en vrouwen moeten thuisblijven, mannen en honden doen de ronde De vrouw hoort thuis te zijn
Katten en vrouwvolk geven ze voor niks weg Waardeloze zaken doen men makkelijk van de hand
Kijken als een lollig katje Slaperig kijken
Maak dat de kat maar wijs Daar geloof ik niets van
Een kattenrug maken Onderdanig groeten
Een kattenrug hebben Krom lopen van ouderdom
Men zou er de katten van naar bed doen en zelf in de as gaan liggen Klagen bij flauwe verhalen
Je zou de kat naar buiten jagen en zelf in ‘t hooi gaan liggen Wat een weer
Van overgeven gaat de kat dood Als je niet van plan bent afstand te doen van goederen
Wat men spaart uit de mond, krijgt dikwijls kat of hond Als er eten over blijft
Zich wassen als de katten Vluchtig wassen
Zo flauw zijn dat je wel katten kan spuwen Misselijk zijn
Een kater strikken Voordeel behalen
Geen vette kater strikken Geen voordeel behalen
Het is moeilijk een kater de huid aftrekken, als hij er geen heeft Waar niets is, kun je niets halen
Een kat aardt niet, voordat ze gejongd heeft Men voelt zich ergens pas thuis, als men er binding heeft
Het lijkt wel of het katten spuwt Het is zeer slecht weer
Het zijn slechte katten die voor één gat muizen Gezegd tegen jongens die het bij één meisje hielden
Als de katten zijn Kloek zijn
Daar wordt de kat een heks De zaak wordt nu precair
De kat de kont aflopen Iedereen nalopen
De kat in de zorg van de hond aanbevelen Verkeerde maatregelen nemen
De kat in de gordijnen jagen Moeilijkheden uitlokken
De kat is dik Het is dik aan tussen die twee
De kat komt op het koord Nu gaan de moeilijkheden beginnen
De kat sleept met de bokking Gezegd van een verliefd paartje
De kat zit op het dak Gezegd van iemand met een kromme rug of bult
De kat was vannacht weer op Finkelenberg De kat is de hele nacht op sjouw geweest
Dat is precies waar het katje voor danst Dat is precies waar het om gaat: namelijk het geld
Dat doen katten uit hetzelfde mandje nog wel Dat doen kinderen uit hetzelfde gezin nog wel
Leven als kat en muis Ruzie in de tent
Een kattenkop zijn een pinnig, venijnig persoon
Kattenkwaad uithalen Ondeugende dingen doen
Spinnen als een kat tevreden zijn
Kattig zijn Venijnig of pinnig zijn
Kijken als een kat in de schouw Naar de ham die te hoog hing
Zo gek als een kat Gek, dol, slap, kwaad of heet
De kop omhoog houden als een kat die een worst heeft gestolen Trots zijn iets verworven te hebben
Loeren als een kater onder een schuurdeur door Nieuwsgierig kijken
Van spel komt kattenspel Voor de grap vechten wordt vaak echte ruzie
Eerst gewin is kattengespin Wat men in het begin wint, moet men later vaak weer verliezen
Het gaat met kleine beetjes zoals Jan de kat voert Wachten met een bepaalde behandeling
Als de kat op de onderdeur zit, hangt zijn staart in het vuur Als antwoord aan iemand die steeds bezwaren maakt als: "ja maar als………"
Als onze kat een koe was, kon je haar melken Als antwoord aan iemand die steeds bezwaren maakt als: "ja maar als………"
Als de kat in de oven jongt, zijn het dan broodjes?? Als antwoord aan iemand die steeds bezwaren maakt als: "ja maar als………"
Als ik zo’n muizen had, dan joeg ik de kat weg en muisde zelf Gezegd door vrijer te gast bij gezin met knappe dochters
De kat moet uit de stoel Als vader thuiskomt met weekgeld, hij heeft het recht op de beste plaats
Er uitzien als een kat die kikkers vangt Er slecht uitzien
Twee vrouwen in één huis, zijn als twee katten met een muis 1 wil er de baas zijn
Kat en kont aflopen Alles aflopen
Negen dagen jagen, negen weken dragen, negen dagen blind, is een kattenkind Jongen krijgen bij katten verloopt in cycli van negen
Daar is de kat aan gestorven Als men verwacht iets te krijgen en men krijgt het niet
Vogeltjes die zo vroeg zingen zijn voor de kat Wie vroeg wil genieten komt er soms bekaaid af
Hij kijkt zo gril als een kater Hij heeft dus een kater
Je betaalt aan de kat of aan de kaas Je bent sowieso iets kwijt
De kat krabt de krullen van de trap Is een woordspelletje
Ergens een "katterig" gevoel aan overhouden Ergens een naar gevoel aan over houden
Je moet de kat niet bij de melk zetten Je moet iemand niet uitdagen
Vogeltjes die zo vroeg zingen zijn 's avonds voor de poes Wie vroeg wil genieten komt er soms bekaaid af
Morgen is er weer een dag, waar de poes nog niet aan geweest is Stop met werken, morgen is er weer een dag
Mispoes!!! Gefopt zijn
Poeslief zijn Zich lief voordoen
Ligt de poes de hele dag op de stoel, reken dan op een natte boel Grote kans dat het gaat regenen
Aaipoes spelen Zich lief voordoen, om iets terug te krijgen
Dat kost kat en kogel Dat is erg duur
Een kat heeft negen(zeven) levens Veerkrachtig zijn
Een vogeltje voor de kat zijn Een makkelijke prooi zijn
Er de kat insteken Ermee ophouden
Het anker achter de kat werpen/zetten Het zeemansleven vaarwel zeggen./Men heeft genoeg verdiend
Het maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt Alle kwaad is kwaad
Hij is zo vriendelijk als een arm vol jonge katten Hij is onvriendelijk
Hij meent dat keizers kat zijn nicht is Doen alsof men belangrijk is
Ik heb nog andere katten te geselen Ik heb nog meer te doen
Leven als kat en hond Altijd ruzie hebben
Om het vet likt de kat de braadpan Voor iets profijtelijks is men bereid iets te doen wat men normaal niet zou doen
Van kattenkwaad tot erger Van de kleine misdaad naar de grote
Voor de kat z'n viool Iets voor niets gedaan hebben; zonder resultaat
De kat kan het muizen niet laten Wat je eenmaal van nature aangeleerd of geleerd is, kun je niet meer laten